หลักสูตรรถยนต์ 2 เกียร์

***ราคา 6,000 บาท (เรียนได้ 2เกียร์ กระปุกและออโต้)

เรียนปฏิบัติ 12 ชม. อบรมทฤษฎี 5 ชม.  (เรียน 3 วัน/สอบ 1 วัน รวม4วัน) แถมฟรี 2 ชม.หากยังไม่คล่อง

เรียนวันละ 4ชม. ใช้รถ ร.ร. เรียนและสอบ **เรียนพร้อมอบรมสอบ ที่ ร.ร.ได้เลย
**

*** สามารถเลือกวันเรียนได้ทุกวันแล้วแต่สะดวกเรียน
*เวลาเรียนเริ่มตั้งแต่ 06.00-21.00น.

***เปิดสอบทุกวัน   เวลา 06.30-13.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์)

ใช้รถ ร.ร. เรียนและสอบ **เรียนพร้อมอบรมสอบ ที่ ร.ร.ได้เลย 
เรียนขับรถมีที่พักฟรีทุกสาขา ใช้รถโรงเรียนในการสอน การเรียน และการสอบ เรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย**

สมัครเรียนออนไลน์