หลักสูตรรถยนต์

หลักสูตรรถยนต์
(ขับเป็นแล้ว คล่องแล้ว หรือใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปีขึ้นไป)

ราคา 3,500 บาท
(โปรโมชั่น)

(ใช้เวลา 2วันจบ)

วันที่แรก เริ่ม 7.00 - 17.00น.
เรียนตามหลักสูตรกรมการขนส่งทางบกเสริมทักษะ และทดลองทำข้อสอบ
(เรียนได้ทุกวันเลือกวันที่สะดวก)

วันที่สอง เริ่ม 6.30 - 13.30 น. เป็นการ อบรม
สอบทฤษฎีและปฏิบัติ(เปิดสอบทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ 
( เลือก 1 วัน หากเลือกวันจันทร์-ศุกร์ )  

ใช้รถ ร.ร. เรียนและสอบ **เรียนพร้อมอบรมสอบ ที่ ร.ร.ได้เลย 
เรียนขับรถมีที่พักฟรีทุกสาขา ใช้รถโรงเรียนในการสอน การเรียน และการสอบ เรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย**

สมัครเรียนออนไลน์